header banner
Default

DogZine heeft een nieuwe directeur voor Hondenbescherming aangesteld


Table of Contents

  De Koninklijke Hondenbescherming heeft een nieuwe directeur.
  Daphne Groenendijk neemt de functie over.

  Ze is de opvolger van Ineke van Herwijnen. 
  Groenendijk werkte eerder voor de organisaties UNICEF, War Child, Stichting Vluchteling en UNHCR en heeft in die zin dus een uitgebreide ervaring in het helpen van de zwakkere schakels in de samenleving.
  Na de zwakkere mens zo lang te hebben bijgestaan gaat ze zich nu richten op de hond.
  De Koninklijke Hondenbescherming werd in 1912 opgericht als Anti Trekhonden Bond en heeft sindsdien een lange geschiedenis waarin een voortrekkersrol werd en wordt gespeeld als het gaat om het welzijn van honden. Verantwoord hondenbezit is daar een belangrijk onderdeel van. Groenendijk heeft daar veel goede ideeën over die hopelijk zullen worden verwezenlijkt.

  Honden spelen een belangrijke rol, vindt ze, ze zijn vaak een verbindende factor tussen mensen. Ze zijn ook van belang als bijvoorbeeld hulphond, speurhond, of simpelweg als steunende factor bij eigenaren die het moeilijk hebben. Bovendien zijn honden van belang bij bijvoorbeeld eenzaamheid, voor opgroeiende kinderen en als reden voor mensen om in beweging te blijven. Allemaal factoren die maken dat honden veel belangrijker zijn dan veel mensen beseffen.
  De Hondenbescherming ziet als een van de kerntaken een goede omgang met honden bewerkstelligen en werkt aan een nieuwe richting. Trekhonden zijn er immers allang niet meer en de hond lijkt voldoende geïntegreerd in onze maatschappij. Maar dat kan natuurlijk altijd beter.

  Zo staat er dit jaar nog een eigen opvang voor honden in de planning, die gericht zal zijn op honden die door bijvoorbeeld overlijden van de eigenaar een tijdelijke plek nodig hebben. Groenendijk wil ook graag meer aandacht voor moeilijk plaatsbare honden, die immers ook liefde, zorg en aandacht nodig hebben.

  Ineke van Herwijnen is een naam die bij veel hondenliefhebbers bekend is dankzij de vele columns die Ineke verspreidde via social media. Die gingen allemaal over mens-hond relaties en dat is dan ook het onderwerp waar ze later dit jaar op zal promoveren.
  Van Herwijnen blijft een adviserende rol spelen voor de Hondenbescherming. Ze liet weten blij te zijn met haar opvolger.

  Sources


  Article information

  Author: Laura Brooks

  Last Updated: 1699453082

  Views: 1205

  Rating: 3.6 / 5 (107 voted)

  Reviews: 82% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Laura Brooks

  Birthday: 1929-04-28

  Address: 055 Michael Freeway Suite 252, Watsonfort, TN 08297

  Phone: +4132085712189423

  Job: Article Writer

  Hobby: Playing Piano, Archery, Fishing, Wildlife Photography, Calligraphy, Pottery, Sculpting

  Introduction: My name is Laura Brooks, I am a esteemed, Precious, audacious, honest, intrepid, receptive, accomplished person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.