header banner
Default

Meta wil jonger publiek aanspreken met nieuwe AI-chatbots


Table of Contents

Sinds de opkomst van TikTok en eerder al Snapchat zag Meta heel wat jongere gebruikers vertrekken. Eerst bij Facebook en de afgelopen paar jaar moet ook Instagram er steeds meer aan geloven. Daar wil Mark Zuckerberg nu iets aan doen met de ontwikkeling van verschillende AI-chatbots, elk met een eigen karakter.

Volgens The Wall Street Journal wil Meta Platforms een deel van zijn jeugdig publiek weer terughalen nadat het hordes jongeren richting andere sociale media zag trekken. Het bedrijf wil dit doen door gebruik te maken van AI-chatbots met elk een eigen specifiek karakter. Die zouden zeer binnenkort worden uitgerold op verschillende kanalen van Meta. De krant kon hierover interne documenten inkijken en bronnen spreken die dicht bij het onderwerp staan.

Met AI

De uitrol zou zelfs al zo vroeg kunnen zijn als deze week, zegt TWSJ. Momenteel worden de chatbots nog volop getest door medewerkers bij Meta. De huidige verwachting is dat het bedrijf de AI-bots gaat aankondigen op zijn eigen conferentie Meta Connect, die woensdag en donderdag plaatsvindt in Menlo Park. Dat is niet toevallig de Californische gemeente waar Meta zijn hoofdkwartier heeft.

Een deel van de bots gaat dienen om engagement te boosten en dus vooral met een meer jeugdig publiek, maar sommigen zullen ook dienen voor meer praktische zaken als het helpen bij codering. Dat terughalen van (vooral) jongvolwassenen werd twee jaar geleden al aangehaald door Zuckerberg. Het is dus geen snel ideetje bij Meta.

AI is al even aan een steile en snelle opmars bezig en Meta kon daarin niet achterblijven. Niet alleen met modellen als Llama 2, maar ook via toepassingen voor zijn apps en voor het befaamde Metaverse. We berichtten al eerder over de ambitieuze plannen van Meta om een megaspeler op de AI-markt te worden. Nu wil het bedrijf zijn middelen en dan vooral die Gen AI Personas, zoals de AI-bots intern bekend staan, dus inzetten om de jeugd aan te spreken.

lees ook Meta lanceert nieuw groot AI-model in zoektocht naar universele vertaler
VIDEO: Waarom Meta wil dat zijn nieuwe AI-chatbots persoonlijkheden hebben | WSJ Tech Nieuwsbriefing
WSJ News

Slecht karakter

Er zouden meteen tientallen chatbots klaarstaan en Meta zou zelfs werken aan de mogelijkheid om bekenden en grote creators hun eigen bot te laten hebben, om zo interactie met fans aan te gaan. Enkele chatbots die doorsijpelden zorgden wel al voor vraagtekens bij hun inzetbaarheid:

  • Bob The Robot: een heel sarcastische bot met een hoge intelligentie en die erg ad rem is, geïnspireerd door het personage Bender uit de animatietreeks Futurama, wat niet meteen een positief rolmodel is
  • Alvin The Alien: een bot die testers intussen nogal nadrukkelijk naar hun persoonlijke informatie vroeg
  • Gavin: een bot die al erg misogyne opmerkingen maakte, zich negatief uitliet over Meta en Zuckerberg en die bovendien de loftrompet afstak over concurrerende sociale media

Meta is niet het eerste bedrijf met dit idee. Snapchat heeft My AI en start-up Character.AI laat gebruikers AI-chatbots creëren met een specifiek karakter, om interactie aan te gaan. TWSJ vermeldt wel een waarschuwing die is geformuleerd door onderzoekers van drie grote Amerikaanse universiteiten: chatbots een bepaald karakter meegeven verhoogt het risico op dubieuze output. De voorbeelden hierboven lijken die stelling toch alvast te bevestigen.

Sources


Article information

Author: Michael Walker

Last Updated: 1704182162

Views: 893

Rating: 4.3 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Michael Walker

Birthday: 1968-11-11

Address: 53531 Antonio Mountains, Gregorytown, VA 19906

Phone: +4817870147223442

Job: Virtual Reality Developer

Hobby: Rowing, Running, Snowboarding, Tea Brewing, Coffee Roasting, Baking, Billiards

Introduction: My name is Michael Walker, I am a accessible, tenacious, striking, Determined, skilled, brilliant, vivid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.