header banner
Default

Na uitgebreid onderzoek komt de digitale euro weer een stap dichterbij


De Europese Centrale Bank (ECB) heeft een belangrijke vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van een digitale euro, een zogheten central bank digital currency (CBDC). Na een onderzoek dat twee jaar heeft geduurd gaat de bank over naar de voorbereidingsfase van dit ambitieuze project.

🔔 Vandaag: €56 goud gratis Advertentie GoldRepublic

Digitale euro nadert realiteit

VIDEO: 🚨 Onderzoek naar de DIGITALE EURO, onrust bij BANKEN en BITCOIN | #83 Madelon Praat | Madelon Vos
Madelon Vos

De ECB is niet zomaar in dit avontuur gestapt. Na een diepgaand tweejarig onderzoek heeft de bank besloten om over te stappen naar de voorbereidingsfase van het project. President van de ECB, Christine Lagarde beschouwt de digitale euro als een elektronische variant van contant geld, ideaal voor alle soorten digitale transacties. Dit zou niet alleen kosteloos zijn, maar ook voldoen aan de strengste eisen.

“We moeten onze munteenheid voorbereiden op de toekomst. We zien een digitale euro als een digitale vorm van contant geld die gebruikt kan worden voor alle digitale betalingen, gratis, en die voldoet aan de hoogste privacynormen.”

De komende voorbereidingsfase van de digitale euro staat gepland om te beginnen op 1 november 2023 en zal naar verwachting twee jaar duren. Gedurende deze periode wordt de regelgeving rondom de digitale euro afgerond. Daarnaast worden er aanbieders geselecteerd die het platform en de infrastructuur voor de digitale euro kunnen ontwikkelen.

Mogelijke risico’s onder de loep

VIDEO: Komt er een digitale euro? 'Als cash verdwijnt, doen we dat voor een deel zelf'
WNL

Hoewel het enthousiasme voor de digitale euro groot is, zijn er ook zorgen. Mairead McGuinness, de financiële dienstenchef van de EU, heeft aangedrongen op een grondige beoordeling van het voorstel voor de digitale euro. Tijdens een conferentie in september benadrukte McGuinness dat men niet overhaast te werk moet gaan en de beslissing voor de verkiezingen van juni 2024 moet overwegen. Ze verklaarde:

“Het bestuurscollege beslist over de volgende fase van het project. Maar laat me heel duidelijk zijn: een mogelijke beslissing van het bestuurscollege om een digitale euro uit te geven, staat nu niet op de agenda en wordt pas genomen nadat de wetgeving is aangenomen.”

De ECB en de Europese instituties blijven nauw samenwerken om het optimale ontwerp voor de digitale euro te bepalen en ervoor te zorgen dat deze aansluit bij de behoeften en voorkeuren van de mensen. Met de juiste voorbereiding en afweging van risico’s kan de digitale euro een revolutionaire stap zijn in de toekomst van cryptocurrencies.

Crypto Insiders is genomineerd!

VIDEO: Digitale euro moet ons geldsysteem redden: dit is waarom • Z zoekt uit
RTL Z

Het zal je niet ontgaan zijn, we hebben een volledig nieuwe website, met een sterke focus op jou; de lezer. Vlak na de lancering hoorden we dat we genomineerd zijn voor een publieksprijs.

Het betekent veel voor ons als jullie even op ons stemmen, stemmen duurt een minuut – we beloven dat het het waard zal zijn. Stemmen doe je hier!

Sources


Article information

Author: Jennifer Anderson

Last Updated: 1697920922

Views: 1090

Rating: 3.7 / 5 (63 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jennifer Anderson

Birthday: 1962-10-01

Address: 256 Garner Ways Apt. 944, Gregoryhaven, AL 58295

Phone: +3536633053381648

Job: Phlebotomist

Hobby: Geocaching, Drone Flying, Raspberry Pi, Embroidery, Lock Picking, Orienteering, Web Development

Introduction: My name is Jennifer Anderson, I am a transparent, daring, artistic, important, candid, Precious, resolved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.