header banner
Default

Terroristen overvallen een Bitcoin-bankier om "oorlogskas" te spijzen: Parket eist zware straffen tegen Kruger-terroristische groep


Table of Contents

  ANTWERPEN -

  Het Openbaar Ministerie heeft zware effectieve celstraffen geëist tegen de leiders van de Antwerpse terroristische groep Kruger, die een private bankier in zijn huis overvielen, folterden en dwongen om zijn kluis te openen. Het geld dat ze buitmaakten, zou worden gebruikt om explosieven aan te kopen. De Kruger-terroristen droomden ervan om het nieuwe hoofdkwartier van de Antwerpse politie in Berchem op te blazen.

  Sources


  Article information

  Author: Martin Jones

  Last Updated: 1697887082

  Views: 1055

  Rating: 4 / 5 (89 voted)

  Reviews: 97% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Martin Jones

  Birthday: 1994-03-24

  Address: 482 Foley Gateway, Hughesmouth, AR 89591

  Phone: +4895979192421184

  Job: Chemist

  Hobby: Bird Watching, Running, Rock Climbing, Tennis, Coffee Roasting, Fencing, Pottery

  Introduction: My name is Martin Jones, I am a talented, cherished, enterprising, frank, daring, forthright, receptive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.