header banner
Default

Bitcoin fiyatı tehlikede mi?


Dolar Endeksi (DXY), 22 Eylül'de yaklaşık 10 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak İngiliz sterlini, euro, Japon yeni ve İsviçre frangı gibi diğer itibari para birimlerine kıyasla ABD dolarına duyulan güvenin arttığını gösterdi.

DXY "golden cross" doğrulandı

VIDEO:

Dahası, yatırımcılar ABD dolarına olan talepteki bu artışın Bitcoin (BTC) ve kripto paralar için zorluklar yaratabileceğinden endişe ediyor, ancak bu endişelerin birbiriyle bağlantılı olması gerekmiyor.

f20496ec-c2e3-44de-909f-3599d5f12471
ABD Dolar Endeksi (DXY). Kaynak: TradingView

DXY, teknik analistler tarafından genellikle boğa piyasasının habercisi olarak görülen 50 günlük hareketli ortalamanın daha uzun olan 200 günlük hareketli ortalamayı aşmasıyla golden cross formasyonunu teyit etmiştir.

Resesyonun etkileri ve enflasyon riskleri

VIDEO:

Bazı yatırımcıların tarihsel eğilimlerin yalnızca fiyat kalıpları tarafından belirlendiğine inanmasına rağmen, Eylül ayında ABD dolarının dünyanın en büyük ekonomisinde enflasyon ve ekonomik büyümeye ilişkin endişeler karşısında bile güçlendiğini belirtmek önemlidir.

ABD'nin 2024 yılı gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesine ilişkin piyasa beklentileri yüzde 1,3 seviyesinde seyrediyor ve bu oran önceki dört yıldaki ortalama yüzde 2,4'lük orandan daha düşük. Bu yavaşlama daha sıkı para politikası, yükselen faiz oranları ve azalan mali teşvikler gibi faktörlere bağlanıyor.

Ancak DXY'deki her artış ABD Merkez Bankası'nın ekonomi politikalarına duyulan güvenin arttığını göstermiyor. Örneğin, yatırımcıların ABD Hazine tahvillerini satmayı ve nakit tutmayı tercih etmesi, en olası senaryolar olarak yaklaşan bir resesyona veya enflasyonda önemli bir artışa işaret ediyor.

Mevcut enflasyon oranı yüzde 3,7 iken ve yukarı yönlü bir seyir izlerken, yüzde 4,4'lük bir getiriyi güvence altına almak için çok az teşvik vardır, bu da yatırımcıları 19 Eylül itibariyle beş yıllık ABD Hazine tahvillerinden yıllık yüzde 4,62 getiri talep etmeye sevk ederek son 12 yılın en yüksek seviyesine işaret etmektedir.

11344070-7241-4fbe-8195-4cd9ffdf2a42
ABD 5 yıllık Hazine getirisi. Kaynak: TradingView

Bu veriler, yatırımcıların nakit pozisyonlarının güvenliği lehine devlet tahvillerinden kaçındığını açıkça gösteriyor. Bu durum başlangıçta mantığa aykırı görünebilir, ancak daha uygun bir giriş noktası bekleme stratejisiyle uyumludur.

Yatırımcılar Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini ve bu sayede gelecekte daha yüksek getiri elde edebileceklerini düşünüyor.

Yatırımcılar Fed'in önemli bir ekonomik zarara yol açmadan enflasyonu kontrol altına alabileceğine güvenmiyorsa, daha güçlü bir DXY ile Bitcoin'e olan talebin azalması arasında doğrudan bir bağlantı olmayabilir. Bir yandan, S&P 500'ün Eylül ayındaki yüzde 4,3'lük negatif performansından da anlaşılacağı üzere, riskli varlıklara yönelik iştah gerçekten de azalmış durumda. Ancak yatırımcılar, para piyasası fonlarında bile nakit biriktirmenin istikrarlı bir satın alma gücü sağlamadığının farkında.

Dolaşımdaki parannın artması Bitcoin fiyatı için olumlu

VIDEO:

Hükümet borç tavanını yükseltmeye devam ettikçe, yatırımcılar artan para arzı nedeniyle nominal getirileri daha az önemli hale getiren seyreltme ile karşı karşıya kalıyor. Bu durum, Bitcoin gibi az bulunan varlıkların ve bazı önde gelen teknoloji şirketlerinin ekonomik yavaşlama sırasında bile neden iyi performans gösterebileceğini açıklıyor.

Eğer S&P 500 düşüş trendini sürdürürse, yatırımcılar en azından başlangıçta, kıtlıklarına ya da büyüme potansiyellerine bakmaksızın risk piyasalarından çıkabilir. Böyle bir ortamda Bitcoin gerçekten de olumsuz bir performansla karşı karşıya kalabilir.

Ancak bu analizin, enflasyon ve resesyondan kaynaklanan aynı baskıların, ya ek Hazine borç ihracı ya da ABD doları karşılığında Fed'in tahvil alımları yoluyla para arzını artıracağı gerçeğini göz ardı ettiğini belirtmek önemlidir.

Her iki durumda da piyasalarda artan likidite Bitcoin'i destekleme eğilimindedir, çünkü yatırımcılar "stagflasyon "a karşı korunmak için alternatif varlıklara sığınabilir. Bu durum durgun ekonomik büyümenin yanı sıra yaygın enflasyonla işaretlenir.

Bu nedenle, DXY golden cross'u özellikle uzun zaman dilimlerinde Bitcoin için net bir negatif olmayabilir.

Bu makale genel bilgilendirme amaçlıdır ve yasal tavsiye ya da yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Burada ifade edilen görüşler, düşünceler ve fikirler yalnızca yazara aittir ve Cointelegraph'ın görüş ve fikirlerini yansıtmak veya temsil etmek zorunda değildir.

Sources


Article information

Author: Joseph Jones

Last Updated: 1698816362

Views: 664

Rating: 4.1 / 5 (53 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Joseph Jones

Birthday: 1988-05-20

Address: 448 Sandra Extensions Suite 228, New Ernestshire, MT 07468

Phone: +3828474252975739

Job: Computer Programmer

Hobby: Playing Piano, Cooking, Board Games, Baking, Rock Climbing, Quilting, Skateboarding

Introduction: My name is Joseph Jones, I am a strong-willed, dazzling, intrepid, striking, bold, unreserved, audacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.